KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

UWAGA! – termin składania wniosków do poniedziałku 26 lutego do godziny 16.00.
Przypominamy – choć jest to konkurs na rzeźbę, z powodzeniem mogą startować w nim sami architekci.
W regulaminie konkursu czytamy, że startujący muszą dysponować –
„osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu
artysty plastyka lub rzeźbiarza, lub grafika, lub architekta”
oraz
„jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń” http://bip.um.stargard.pl/index.php

back to top