Jacek Dudek

JACEK DUDEK

tytuł rozprawy doktorskiej

Konsonans treści i formy, czyli rzecz o przenoszeniu treści przez formę

Rozprawa_doktorska_opis_dziela

 

Promotor:

Dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP

Recenzenci:

Dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP

Prof. Jan Szczypka

Recenzje:

Recenzja_dr_hab_M_Aleksandrowicz

Recenzja_prof_J_Szczypka

 

Zawiadomienie o obronie przewodu doktorskiego

Zawiadomienie_o_obronie_J_Dudek

back to top