Katarzyna Woźniak

Tytuł pracy doktorskiej: „Synestezja w sztuce – forma polisensoryczna jako środek ekspresji rzeźbiarskiej”

Obszar: sztuki

Dziedzina: sztuki plastyczne

Dyscyplina: sztuki piękne

Wszczęcie – 25 września 2015 r.

Promotor: prof. Bogusz Salwiński ASP w Krakowie, powołany – 25 września 2015 r.

Recenzja_prof._ASP dr hab. Małgorzata Kręcka- Rozenkranz

Recenzja_prof_zw. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

Katarzyna Woźniak, opis dzieła 2018

 

back to top