Udział Iwony Demko w konferencji „KOBIETY NA AKADEMIACH”

Iwona Demko trzymająca mikrofon w ręce

Dra hab. Iwona Demko wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Kobiety na Akademiach”, która miała miejsce w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Iwona Demko wystąpiła w drugim dniu konferencji z referatem pt. „Moje życie w Akademii”.

Foto: Halina Malijewska

„Kobiety na Akademii” to międzynarodowa konferencja naukowa, która odbywała się w dniach 23-24 marca 2022 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Konferencja poświęcona była historii kobiet na akademiach sztuk pięknych i roli, jaką odgrywają w nich współcześnie. Impulsem do realizacji konferencji stały się rocznice 100-lecia przyjęcia pierwszych studentek do grona społeczności akademickiej w akademiach sztuk pięknych, m.in. w Krakowie (1917/18), Wiedniu (1920/21), Berlinie (1919/1920). Wydarzenia te skłaniają do pogłębionej refleksji nad spektrum zagadnień związanych z tym tematem, z zakresu historii i krytyki sztuki, socjologii i biografii wykładowczyń – mistrzyń oraz pierwszych studentek, które otworzyły kolejnym pokoleniom drzwi do profesjonalnej kariery artystycznej.

Celem konferencji była wymiana informacji i przedstawienie różnych perspektyw badawczych nt. działalności kobiet na akademiach sztuk pięknych, od czasu pojawienia się na nich pierwszych studentek do czasów obecnych. Edukacja w zakresie sztuki odbywa się na uczelniach, które niekoniecznie mają w swojej nazwie słowo „akademia”. Termin ten został jednak przywołany ze względu na jego historyczną rangę, ale także w celu krytycznej jego analizy. Wśród osób studiujących, zdecydowanie przeważają kobiety, natomiast w kadrze akademii sztuk pięknych dominują mężczyźni. W ostatnich dekadach można jednak zaobserwować pewne zmiany. W roku 2008 Ludmiła Ostrogórska – została wybrana jako pierwsza kobieta w Polsce na stanowisko rektora Akademii Sztuk Pięknych i kierowała gdańską ASP do 2016 roku. Krótko po niej funkcję tę objęła w Łodzi Jolanta Rudzka-Habisiak (kadencje 2012-2020). Od 2020 roku, rektorą Akademii Sztuki w Szczecinie jest Mirosława Jarmołowicz. Po upływie ponad stulecia od czasu, kiedy kobiety działając wbrew uprzedzeniom i stereotypom wywalczyły pełnoprawny dostęp do edukacji artystycznej na akademiach sztuk pięknych w Europie, warto zastanowić się co ich obecność wniosła do tych instytucji i co zmieniła w nich na przestrzeni dekad. Temat obecności kobiet na akademiach był pierwszym z serii zagadnień i problemów poruszanych w ramach spotkań Seminarium Feministycznego. Dziś znajduje kontynuację w serii prezentacji artystek/artystów i teoretyczek/teoretyków z Polski i z zagranicy.

Teksty pokonferencyjne opublikowane zostaną w czasopiśmie naukowym Sztuka i Dokumentacja.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Kobiety na Akademiach„, 11-31 marca 2022 r., Galeria Aula, ASP w Gdańsku.

Więcej informacji na temat konferencji dostępnych jest na stronie ASP w Gdańsku.

back to top