Wacław Gawlik

dr Wacław Gawlik

Prowadzący Pracownie Liternictwa

email: wgawlik@asp.krakow.pl

 

Urodzony w 1958 roku w Krakowie. Studia na Wydziale Malarstwa  Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom w w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego w1986 roku. Od 1987 pracuje w macierzystej uczelni na Wydziale Grafiki w Katedrze Grafiki Projektowej, a od 2014 roku na Wydziale Rzeźby w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego. Prowadzi zajęcia z Liternictwa dla studentów Wydziału Rzeźby i Malarstwa. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką komputerową, oraz projektowaniem graficznym.

back to top