Zapraszamy na wystawę zbiorową „Terytoria materii. Od logiki formy do stylistycznych inwersji”

Plakat do wystawy "Terytoria materii"

Zapraszamy na wystawę zbiorową „Terytoria materii. Od logiki formy do stylistycznych inwersji.” Na ekspozycji zaprezentowane zostaną prace pedagogów i studentów Katedry Rzeźby w Materiale Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP oraz zaproszonych Artystów. Wernisaż wystawy (połączony z konferencją) odbędzie się w sobotę 19 listopada 2022 r. w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (ul. Parkowa 1). 

Plakat do wystawy "Terytoria materii"

 

Celem wystawy będzie zaprezentowanie nowych zjawisk, osiągnięć i eksperymentów wśród artystów – zaproszonych oraz dydaktyków i studentów Katedry Rzeźby w Materiale. Poszczególne dziedziny twórczości wybranych artystów, ich podejście do materii, a zwłaszcza do procesu twórczego wraz z dążeniem do mistrzostwa technologicznego w danym materiale, stanowić będzie przyczynek do refleksji nad miejscem klasycznych mediów w rzeźbie współczesnej.

Przedsięwzięciu będzie towarzyszyło wydanie katalogu prezentującego wystawiane prace oraz teksty zaproszonych artystów przygotowane na konferencję.

Uczestnicy wystawy:

Zaproszeni Artyści

 • Mgr Mateusz Grobelny (Bolesławiec)
 • Prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska (ASP Wrocław)
 • Dr Andrzej Kosowski (ASP Wrocław)
 • Dr hab. Sebastian Mikołajczak, prof. uczelni (Wydział Sztuk Pięknych UMK Toruń)
 • Dr hab. Grzegorz Niemyjski, prof. Uczelni (ASP Wrocław)

Dydaktycy Katedry Rzeźby w Materiale, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

 • Mgr Tomasz Bielecki
 • Dr Sławomir Biernat
 • Dr Magdalena Cisło
 • Dr hab. Iwona Demko, prof. uczelni
 • Mgr Andrzej Dromert
 • Dr Jacek Dudek
 • Mgr Michał Dziekan
 • Dr Paweł Jach
 • Prof. Jacek Kucaba
 • Dr Marcin Nosko

Studenci

 • Monika Leśniak
 • Natalia Małkiewicz
 • Aleksandra Olszar
 • Bogdan Popardowski
 • Milena Pułaczewska
 • Marcin Rockstein
 • Agnieszka Sowińska
 • Norbert Sipos
 • Kamila Stovrag
 • Kamila Wajda
 • Sabina Wojtasińska
back to top