Michał Hyjek

MICHAŁ HYJEK

tytuł rozprawy doktorskiej

Implementacja układów elektronicznych w rzeźbach z małopolskich kamienic. Wpływ lokalnych sieci danych cyfrowych na jakość odbioru dzieła sztuki

Rozprawa_doktorska_opis_dziela

 

Promotor:

Prof. Antoni Porczak

Recenzenci:

Prof. Michał Ostrowicki

Prof. Sławomir Sobczak

Prof. Janina Rudnicka

Recenzje:

Recenzja_prof_M_Ostrowicki

Recenzja_prof_S_Sobczak

Recenzja_prof_J_Rudnicka

 

Zawiadomienie o obronie przewodu doktorskiego

Zawiadomienie_o_obronie_M_Hyjek

back to top