Dyplomy 2015

Michalina Bigaj

Dyplom w Pracowni nr I

Tytuł pracy artystycznej: “30 dni dla natury”

Tytuł pracy pisemnej: “earth–body–sculpture”

Promotor: prof. Bogusz Salwiński

Recenzent: ad. dr. Iwona Demko

Magdalena Borkowska 

Dyplom w Pracowni nr I 

Tytuł pracy artystycznej: GŁĘBIA SAMOTNOŚCI 

Tytuł pracy pisemnej: SAMOTNOŚĆ W PODŚWIADOMOŚCI 

Promotor: prof. Bogusz Salwiński 

Recenzent: ad. dr. Bartłomiej Struzik 

Radosława Daleki 

Dyplom w Pracowni nr I 

Tytuł pracy artystycznej: Moje Meandry 

Tytuł pracy pisemnej: Światło w Rzeźbie 

Promotor: prof. Bogusz Salwiński 

Recenzent: ad. dr. Piotr Twardowski 

Ewelina Hojdys-Noga

Dyplom w Pracowni nr I

Tytuł pracy artystycznej: “ZNIEWOLENIE“

Tytuł pracy pisemnej: “ARTYSTA. W SIDŁACH EMOCJI“

Promotor: prof. Bogusz Salwiński

Recenzent: ad. dr. Marek Dryniak

Mateusz Kukla

Dyplom w Pracowni nr IV

Tytuł pracy artystycznej: “D.M.S.”

Tytuł pracy pisemnej: “Gry komputerowe jako nowe medium sztuki”

Promotor: prof. Józef Murzyn

Recenzent: dr Kajetan Młynarski

Sebastian Nowak

Dyplom w Pracowni nr III

Tytuł pracy artystycznej: “Ciała krystaliczne”

Tytuł pracy pisemnej: “Gry Krystalizacja idei”

Promotor: prof. ASP Karol Badyna

Recenzent: dr. Marcin Nosko

Zbigniew Rzuczek

Dyplom w Pracowni nr III

Tytuł pracy artystycznej : “PASJA”

Tytuł pracy pisemnej : “DWOISTOŚĆ NATURY”

Promotor: prof. ASP Karol Badyna

Recenzent: prof. ASP Franciszek Chmielowski

James Sierżęga

Dyplom w Pracowni nr I

Tytuł pracy artystycznej: “Ultima Thule“

Tytuł pracy pisemnej: “UltimaThule“

Promotor: prof. Bogusz Salwiński

Recenzent: prof. ASP Franciszek Chmielowski

Marcin Smosna

Dyplom w Pracowni nr III

Tytuł pracy artystycznej: “LĘK SPOTKANIA”

Tytuł pracy pisemnej: “LĘK SPOTKANIA”

Promotor: prof. ASP Karol Badyna

Recenzent: prof. ASP Andrzej Zwolak

Jadwiga Wróbel

Dyplom w Pracowni nr IV

Tytuł pracy artystycznej: “Asceza”

Tytuł pracy pisemnej: “Asceza”

Promotor: prof. Józef Murzyn

Recenzent: ad. dr Janusz Janczy

 Ariel Wywrot

Dyplom w Pracowni nr I

Tytuł pracy artystycznej: “My sami“

Tytuł pracy pisemnej: “My sami“

Promotor: prof. Bogusz Salwiński

Recenzent: ad. dr Dobiesław Gała

back to top