Kategoria: Konkursy


Ogłoszenie o konkursie rzeźbiarskim na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego Polską Organizacje Wojskową zlokalizowanego na terenie cmentarza Rzymskokatolickiego w Międzyrzecu Podlaskim

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika Polskiej Organizacji Wojskowej zlokalizowanego na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Międzyrzecu Podlaskim.   Konkurs adresowany jest do dyplomowanych artystów rzeźbiarzy. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty zbiorowe nieposiadające osobowości prawnej (np. zespoły projektowe złożone z osób fizycznych), które spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej wykonania pracy konkursowej w zakresie: a)…

Czytaj dalej →

Konkursu na projekt artystyczno-architektoniczny w ramach programu MON „Kolumny Niepodległości”

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika pn. „Kolumna Niepodległości” – kompozycji przestrzennej upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy artystyczno-architektonicznej, łączącej uniwersalny przekaz uczczenia w 2018 roku 100. Rocznicy oraz stanowiącej upamiętnienie wydarzeń lokalnych/regionalnych. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, prowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu zamieszczony poniżej. Prace konkursowe należy składać na adres al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa,…

Czytaj dalej →

Konkurs rzeźbiarsko-architektonicznym na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego młodego Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

P r e z y d e n t   M i a s t a   B i a ł e g o s t o k u z a p r a s z a   do udziału w konkursie  rzeźbiarsko-architektonicznym na  opracowanie  koncepcji  projektowej  pomnika  upamiętniającego  młodego  Ludwika  Zamenhofa  w  Białymstoku. Konkurs ogłoszony w dniu 17 sierpnia 2017 r. zostanie przeprowadzony jako otwarty, jednoetapowy, o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu składają „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie”, a Zamawiający dopuszcza i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających…

Czytaj dalej →

Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ul. Topolowa 1, 26 – 505 Orońsko ogłasza KONKURS RZEŹBIARSKI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ RZEŹBY UPAMIĘTNIAJĄCEJ POSTAĆ STANISŁAWA PYJASA ZLOKALIZOWANEJ W KRAKOWIE. Nagrodami przewidzianymi do przyznania w konkursie są: I   nagroda w wysokości                25.000,00 zł II  nagroda w wysokości                15.000,00 zł III nagroda…

Czytaj dalej →

Startuje konkurs na mural przy Galerii Krakowskiej

Przestrzeń Krakowa wzbogaci się o kolejny literacki mural – w trwającym już od czerwca międzynarodowym konkursie zostanie wyłoniony projekt zagospodarowania elewacji północnej ściany Galerii Krakowskiej. Autor zwycięskiego projektu, inspirowanego twórczością Stanisława Lema, otrzyma aż 15 tysięcy złotych! O konkursie na mural przy biurowcach High5ive oraz projekcie „Lem 2021” opowiada Szymon Kloska z Krakowskiego Biura Festiwalowego – Kraków Miasto Literatury UNESCO: https://www.youtube.com/watch?v=WBz6-qfL_Pk&feature=youtu.be Przypominamy, że zgłoszenia konkursowe…

Czytaj dalej →

Konkurs fotograficzny „Etnoklimaty”

Muzeum Etnograficzne w Toruniu ogłosiło 8. edycję konkursu fotograficznego „Etnoklimaty”. Prace można nadsyłać do końca października 2017 r. Celem organizowanego od 2008 r. konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, a także kulturą popularną. Organizatorzy zachęcają do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach, odwiedzanych podczas…

Czytaj dalej →

Konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Tadeusza Wendy

Gmina Miasta Gdyni ogłasza Konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Tadeusza Wendy. Celem konkursu jest wybór najlepszego pod względem artystycznym projektu pomnika upamiętniającego postać głównego projektanta i budowniczego gdyńskiego portu. Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody pieniężne: I nagroda w wysokości 25.000,00 zł II nagroda w wysokości 20.000,00 zł III nagroda w wysokości 15.000,00 zł Uczestnik, który otrzyma I nagrodę zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie…

Czytaj dalej →

10 edycja Nagrody Ars Quaerendi

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął nabór wniosków w kolejnej już dziesiątej edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, która przyznawana jest w trzech kategoriach: MISTRZ, UCZEŃ oraz PROJEKT. NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO 14 CZERWCA BR. Sejmik Województwa Małopolskiego przeznacza corocznie na Nagrodę „Ars Quaerendi” łączną kwotę 175.000 zł. Laureaci konkursu w kategorii Mistrz otrzymują 6.000 zł, w kategorii…

Czytaj dalej →

Ostatni dzień zgłoszeń do 16. edycji konkursu APH

Przypominamy, że dzisiaj o godz. 23:59 mija termin zgłaszania prac do 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Po tym czasie panel konkursowy zostanie zamknięty. Strona, przez którą należy wysyłać zgłoszenia, to:  www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs Jury konkursu ogłosi grupę finalistów 28 kwietnia br. Ich prace zostaną pokazane 27 czerwca br. na wystawie finałowej w nowym pawilonie wystawienniczym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – Muzeum nad Wisłą. Nagrody dla…

Czytaj dalej →

Weź udział w 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Do dnia 24 marca (do godz. 23.59) młodzi twórcy mogą zgłaszać swoje prace do 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Żeby zgłosić pracę konkursową, należy skorzystać z panelu na stronie: www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs W dniach 22-23 marca 2017 r. otwarty zostanie specjalny helpdesk dla studentów, jednak gorąco zachęcamy do wcześniejszego kontaktu i zapytań w sprawie zgłoszeń i udziału w konkursie. Konkurs APH kierowany jest do studentów III, IV i V roku…

Czytaj dalej →
back to top