Dyplomy 2014

Danuta Ciszewska

Dyplom w Pracowni nr III

Tytuł pracy artystycznej: “Ewa”
Tytuł pracy pisemnej : “Refleksje o kobiecości”

Promotor: dr hab. Karol Badyna, prof. uczelni

Recenzent: prof. Adam Brincken

Celina Cyganik

Dyplom w Pracowni nr III

Tytuł pracy artystycznej: “Ewa”
Tytuł pracy pisemnej : “Refleksje o kobiecości”

Promotor: dr hab. Karol Badyna, prof. uczelni

Recenzent: dr Dobiesław Gała

Kinga Czaja

Dyplom w Pracowni nr II

Tytuł pracy artystycznej: “Kroki i gesty“

Tytuł pracy pisemnej: “Ruch i dotyk determinantami poznania“

Promotor: prof. Jerzy Nowakowski

Recenzent: ad. dr. Iwona Demko

Michał Dziekan

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy artystycznej: “Homo w płaszczu”

Tytuł pracy pisemnej: “O homo w płaszczu”

Promotor: prof. ASP Bogusz Salwiński

Recenzent: prof. ASP Jan Tutaj

Mateusz Kijak

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy artystycznej: “Ku osobliwości”

Tytuł pracy pisemnej: “Ku osobliwości”

Promotor: prof. ASP Bogusz Salwiński

Recenzent: dr Agnieszka Jankowska-Marzec

Anna Krowińska

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr II

Tytuł pracy artystycznej: “ŚWIADOMOŚĆ – PODŚWIADOMOŚĆ”

Tytuł pracy pisemnej: “ŚWIADOMOŚĆ – PODŚWIADOMOŚĆ”

Promotor: prof. Jerzy Nowakowski

Recenzent: dr hab. Mariola Wawrzusiak-Borcz

Magdalena Mach

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy artystycznej: “Chciałabym, żeby było dobrze”

Tytuł pracy pisemnej: “Oswajanie fatum”

Promotor: prof. Józef Murzyn

Recenzent: dr Agnieszka Jankowska-Marzec

Monika Mazur

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy artystycznej: “(Auto)eksploracja”

Tytuł pracy pisemnej: “O poszukiwaniu”

Promotor: prof. ASP Bogusz Salwiński

Recenzent: dr Stanisław Marek Dryniak

Jakub Niewdana

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr II

Tytuł pracy artystycznej: “Ciało z mojego ciała”

Tytuł pracy pisemnej: “Przezroczystość, o naturze dzieła sztuki w ujęciu fotografii”

Promotor: prof. Jerzy Nowakowski

Recenzent: dr Bartłomiej Struzik

Dominika Porwolik

Dyplom w Pracowni nr III

Tytuł pracy artystycznej : “Czarny chleb”

Tytuł pracy pisemnej : “Śląsk poprzemysłowy”

Promotor: prof. ASP Karol Badyna

Recenzent: ad. dr. Piotr Twardowski

Katarzyna Skuczyńska

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “Rzeczywistość odrealniona”

Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Imaginarium

Promotor: prof. ASP Bogusz Salwiński

Promotor aneksu – Rysunek: prof. ASP Andrzej Zwolak

Promotor aneksu – Ceramika: prof. Czesław Dźwigaj

Recenzentka: dr Agnieszka Jankowska-Marzec

Monika Styrczula

Dyplom w Pracowni nr III

Tytuł pracy artystycznej: “Przejście”

Tytuł pracy pisemnej: “Artysta prawdziwy. Sacrum i ludowość w sztuce.”

Promotor: prof. ASP Karol Badyna

Recenzent: prof. Adam Brincken

Aneta Śliwa

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy artystycznej: “Szklarnie”

Tytuł pracy pisemnej: “LUDZKIE SZKLARNIE HODOWLĄ SPOŁECZEŃSTWA IDEALNEGO”

Promotor: prof. ASP Bogusz Salwiński

Recenzent: dr Agnieszka Jankowska-Marzec

Piotr Świątoniowski

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy artystycznej: “Bio-transfiguracje”

Tytuł pracy pisemnej: “Bio art”

Promotor: prof. Józef Murzyn

Recenzent: dr. hab. Mariola Wawrzusiak-Borcz

Jakub Tomczak

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr II

Tytuł pracy artystycznej: “8579”

Tytuł pracy pisemnej: “Cierpliwość”

Promotor: prof. Jerzy Nowakowski

Recenzent: prof. ASP Jan Tutaj

Patrycja Tryjefaczka

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy artystycznej: “Oblicza (nie)wolności“

Tytuł pracy pisemnej: “O sztukach manipulacji”

Promotor: prof. ASP Bogusz Salwiński

Recenzent: prof. ASP Ewa Janus

back to top