Dyplomy 2014

Patrycja Tryjefaczka

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “O sztukach manipulacji”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Oblicza (nie)wolności

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński

Promotor aneksu – Rysunek: prof. ASP Andrzej Zwolak
Promotor aneksu – Mała forma rzeźbiarska: prof. Krzysztof Nitsh

Recenzentka: prof. ASP Ewa Janus

Jakub Tomczak

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr II

Tytuł pracy pisemnej : “Cierpliwość”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “8579”

Promotor : Prof. Jerzy Nowakowski

Promotor aneksu – Projektowanie Architektoniczno-Rzeźbiarskie: prof. Andrzej Getter
Promotorka aneksu – Rysunek: prof. ASP Ewa Janus

Recenzent: dr hab. Jan Tutaj Prof. ASP

Katarzyna Skuczyńska

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “Rzeczywistość odrealniona”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Imaginarium

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński

Promotor aneksu – Rysunek: prof. ASP Andrzej Zwolak
Promotor aneksu – Ceramika: prof. Czesław Dźwigaj

Recenzentka: dr Agnieszka Jankowska-Marzec

Monika Mazur

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “O poszukiwaniu”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : (Auto)eksploracja”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński

Promotor aneksu – Rysunek: prof. ASP Andrzej Zwolak

Recenzent: Ad. dr Stanisław Marek Dryniak

Mateusz Kijak

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “Ku osobliwości”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : Ku osobliwości”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński

Promotor aneksu – Rysunek: prof. ASP Andrzej Zwolak

Recenzentka: dr Agnieszka Jankowska-Marzec

Kinga Czaja

Michał Dziekan

Jakub Niewdana

Anna Krowińska

Dominika Porwolik

Piotr Świątoniowski

Danuta Ciszewska

Mgdalena Mach

Aneta Śliwa

Monika Styrczula

back to top